Vooraankondiging Lessons and Carols 2021

Nu de corona-maatregelen geleidelijk aan worden afgebouwd, richten wij ons weer op het opstarten van de repetities (onder verantwoorde omstandigheden).

We hebben een voorlopige datum om in uw agenda te noteren voor de traditionele Lessons & Carols op 18 december 2021 in Kapel in ‘t Zand. Uiteraard met het voorbehoud dat er geen landelijke corona-beperkingen van kracht zijn.