Archief 2014

Vrijdag 3 januari 2014

Intiem Winterconcert in het Asielzoekerscentrum te Baexem

20:00 – 22:00 u

 • 16e en 17e eeuwse motetten van o.a. Jan Pietersz Sweelinck
 • ontroerende mystieke  Engelstalige werken van onder andere Arvo Pärt
 • enkele hedendaagse bewerkingen van oude kerstliederen door Jetse Bremer
 • een mix van traditionele, hartverwarmende muziek waarin Silhouet iedereen zingend een gelukkig nieuwjaar wenst.

Flyer BaexemBewoners zorgden voor afwisseling in het programma door voordrachten, verhalen en dans.

Na afloop volgde een gezellig samenzijn onder het genot van een gratis kop koffie/thee met iets lekkers.

 

Zondag 6 april 2014

Opluistering Eucharistieviering in St. Joseph-Kathedraal Groningen

Groningen oksaal

 • Heinrich Schütz – Introitus: O hilf Christe, Sohn
 • Tussenzang: T. Attwood – Teach me, o Lord
 • Offerande: Quirino Gasparini – Adoramus te
 • Communie: Johann Kuhnau – Tristis est anima mea
 • Vaste gezangen: Missa Quarta – Lajos Bárdos (Kyrie / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei )

 

zondag 13 april 2014

Heinrich Schütz – Johannespassion

Tim Schulteis, tenor (Evangelist)
Jeffrey Hendriks, bariton (Christus)
Ton Gerrits, tenor (Pilatus)

flyer A6 passieconcert

Heinrich Schütz kiest bewust voor een onopgesmukte stijl waarbij hij bij het verhaal en de woorden van Jesus en andere personen gebruikmaakt van de eenvoudige psalmodie van het gregoriaans. De uitroepen van de menigten, zoals het volk, de lansknechten et cetera, worden ondergebracht in vierstemmige koorzettingen. De eenvoudige, geraffineerde recitatieven vormen een contrast met de expressieve, sterk beeldende tutti-koren. De tekst wordt in de muziek retorisch uitgebeeld, onder andere door de subtiele inzet van herhalingen en verfijnde imitatietechniek.

Schütz gebruikt uit het evangelie van Johannes de hoofdstukken 18 en 19: 1-30. Hij laat het verhaal in het Hof van Olijven beginnen, vlak voor de overlevering van Christus, en eindigen met zijn sterven. Hij opent en sluit de passie met een motet. In dit openingsmotet wordt het lijdensverhaal aangekondigd. Het slotmotet is gebaseerd op de liedtekst: ‘O hilf, Christe, Gottes Sohn’.

In het voorprogramma bracht Silhouet motetten van Johann Kuhnau, Antonio Lotti en Quirino Gasparini die betrekking hebben op de lijdensthematiek van de Goede Week.

CAROLUSKAPEL Swalmerstraat 100 – Roermond

Dit concert werd herhaald op 18 april 2014 (20.30 uur) in de St. Trudokerk te Stiphout (Helmond)

Zaterdag 20 september 2014

Bevrijdingsconcert “Samen verder” i.s.m. Strijps Kamerkoor in de St. Catharinakerk te Eindhoven (Kerkstraat 1)

20:00 – 21:00 u

Strijps en Silhouet Eindhoven Brouwers

 • Pēteris Vasks – Dona nobis pacem (Strijps Kamerkoor)
 • Morten Lauridsen – O nata lux (VE Silhouet Roermond)
 • Morten Lauridsen – Veni, Sancte Spiritus (VE Silhouet Roermond)
 • Wilko Brouwers – Michael’s Day (première) (SKK + VES)

Lees hier Recensie Michael’s Day in het Eindhovens Dagblad

Zondag 16 november 2014

Silhouet in KLEUR – Jubileumconcert

Wereldpremière van ‘Le Jardin des Poètes’ gecomponeerd door Jean Lambrechts

Tussen 15:00 en 16:30 gaf Vocaal Ensemble Silhouet Roermond een bijzonder Jubileumconcert gestalte.

Silhouet totaal Jubileumconcert

Dit project heeft de naam ‘Silhouet in kleur‘ meegekregen omdat we in dit concert een keur aan bijzondere klankkleuren ten gehore brachten. In dit project werd niet teruggeblikt op de afgelopen 25 jaar van het ensemble, maar werd het resultaat van investeringen in het ensemble wat de koorklank betreft centraal gesteld. Het concert is te beschouwen als een platformschets van waaruit zich nieuwe mogelijkheden voor de toekomst aandienen.

In het concert werd met tegenstellingen gewerkt: klassiek versus hedendaagse, in opdracht gecomponeerde muziek, a capellastukken versus stukken met licht instrumentale ondersteuning (cello en blokfluit), complex versus toegankelijk, solopartijen naast tutti-delen en klassieke koorpresentatie versus vrije presentatie.

Als centraal onderdeel werd werk van de componist Jean Lambrechts ‘Le Jardin des Poètes’ uitgevoerd. Dit werk is in opdracht van Vocaal Ensemble Silhouet, speciaal ter gelegenheid van dit 25-jarig jubileumconcert, gecomponeerd.

Hieromheen zijn werken met steeds geheel eigen, afwijkende klankkleuren geprogrammeerd, die in een passend kader werden geplaatst.

Flyer jubileumconcert VE Silhouet - 16 november 2014

Programma:

 • Claudio Monteverdi – Sestina. Lagrime d´Amante al Sepolcro dell´Amata
 • John Tavener – Svyati (12-stemming koorwerk met begeleiding van cello)
 • Jean Lambrechts – Le Jardin des Poètes (wereldpremière)
 • Ēriks Ešenvalds – Long Road (met begeleiding van blokfluiten of ocarinas en handklokken)
 • Billy Joel in een arrangement van Bob Chilcott – And so It en Goes (met wisselende kooropstelling)

De uitvoering van ‘Le Jardin des Poètes’ van Jean Lambrechts betrof een wereldpremière waarbij ook de componist aanwezig was, en waarbij hij de composities nader toelichtte.

Jean Lambrengts

De compositie bestaat uit de volgende delen:

 • Mignonne allons voir si la rose, poème: Pierre de Ronsard
 • Au jeune fille rousse, poème: François Budé
 • Le Ruisseau, poème: A. le Guillou
 • Rochers de Frênes, poème: François Budé
 • Versons ces roses, buvons, poème: Pierre de Ronsard

Vanwege de akoestische kwaliteit van de ruimte was voor de uitvoering van dit speciale programma gekozen voor de Ursulakapel, Voogdijstraat 24, 6041 GD Roermond. De kapel was tot de laatste stoel bezet.

Klik hier voor een een interview op L1 Cultuurcafé dat Robert Bouten met onze voorzitter hield.

Zaterdag 20 december 2014

Lessons and Carols in de Kapel in het Zand Roermond

Het is al enkele jaren een traditie dat in de Adventstijd ‘A Festival of Lessons and Carols’ plaatsvindt in de Kapel in ’t Zand te Roermond.

De oecumenische viering werd georganiseerd door Vocaal Ensemble Silhouet Roermond in samenwerking met het rectoraat van de Kapel in ’t Zand en de Protestantse Gemeente Roermond, en stond onder auspiciën van de Raad van Kerken, afdeling Roermond.

De ‘nine lessons and carols’ zijn door het King’s College Choir van Cambridge tot het boegbeeld van de Engelse koormuziek gemaakt. In 2002 heeft Vocaal Ensemble Silhouet de Engelse traditie opgepakt.

Lessons Carols Kapel Zand

In de viering werden Lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament met Christmas Carols afgewisseld. Deze carols bestaan uit liederen met een volkse en soms gregoriaanse oorsprong. In veel van de liederen is er sprake van een opbouw: beginnend met solozang of een enkele koorpartij zingt het koor als geheel, worden er vervolgens orgelklanken aan toegevoegd en ten slotte wordt in algehele volkszang met orgelbegeleiding geëindigd.

De ceremonie begon en eindigde met een processie.

Vocaal Ensemble Silhouet stond onder leiding van Hans Heykers. De organist was Jo Louppen.

Terug naar Home