Algemeen

Vocaal Ensemble Silhouet is opgericht op 2 september 1988 te Roermond met als doel geestelijke en wereldlijke vocale muziek ten gehore te brengen binnen een breed spectrum aan stijlen. Hierbij schenkt het ensemble ook met name aandacht aan niet direct voor de hand liggend repertoire.
Maastricht uitsnede 900

Het ensemble bestaat uit 26 zangers en zangeressen afkomstig uit de provincie Limburg. Wat het ensemble bindt, is de passie voor prachtige vocale muziek. Het samen plezier beleven aan het musiceren is de belangrijkste factor die bijdraagt aan een klinkend resultaat.

Vocaal Ensemble Silhouet zingt overwegend a capella koorwerken. Daar waar gewenst, wordt ook gebruikgemaakt van licht instrumentale ondersteuning.

Lid worden?

Spreekt de werkwijze en de muziek u aan en zou u graag lid willen worden van het ensemble dan kunt u zich laten uitnodigen voor een auditie. De toelatingseisen zijn: een goede stem (stemtest), de mogelijkheid tot zelfstandig instuderen van de partituren en enthousiasme. Enige (kamer-)koorervaring wordt op prijs gesteld.

U kunt ook een mailbericht sturen met vermelding van uw adres en telefoonnummer. Wij zoeken dan contact met u. E-mail: secretariaat.silhouet@gmail.com

VE Silhouet kent naast het gewone lidmaatschap ook het buitengewoon, ondersteunend en ere – lidmaatschap. Buitengewoon lid: Mw. H. Carré. Erelid: wijlen Mw. W. Sevriens-Jongstra.

 

Bestuur

Frank Scheijmans (voorzitter)
Monique Kwaspen (secretaris)
Mieke IJdema (penningmeester)
Iris Zwaan (bestuurslid)
Pierre Boonen (bestuurslid)

De artistieke leiding van Silhouet is in handen van Hans Heykers

Registratienummer Kamer van Koophandel: 40177517

Aangesloten bij het Korenpunt Roermond en bij de Koninklijke Bond van Zang en Oratoriumverenigungen in Nederland (KBZON)

 

De AVG-verklaring 2019 kunt u hier inzien.

Ons privacybeleid vindt u hier.

 

Terug naar Home